Введення-виведення текстових даних

Наприклад:

Введення

X:= Edit1.Text; // х описується як символьна змінна

Виведення

Label2.Caption:=x;

Функції перетворення

Функція Дія Пояснення
StrToInt(s) Ціле, зображенням якого є рядок s Переводить введене текстове зображення числа в ціле число
StrToFloat(s) Дійсне, зображенням якого є рядок s Переводить введене текстове зображення числа в дійсне число
IntToStr (s) Рядок, що є зображенням цілого числа Переводить ціле число в текстове зображення числа
FloatToStr (s) Рядок, що є зображенням дійсного числа Переводить дійсне число в текстове зображення числа
FloatToStr (s,f,k,m) Рядок, що є зображенням дійсного числа Де s - рядок,f - формат,k - точність, m – кількість цифр після коми Введення-виведення текстових даних. Формат визначає спосіб зображення числа: ffGeneral – універсальний; ffExponent – науковий; ffFixed – з фіксованою точкою; ffNumber – з роздільниками груп; ffCurrency - фінансовий
Round(n) Ціле, одержане шляхом округлення n
Trunc(n) Ціле, одержане шляхом відкидання дробової частини n
Frac(n) Дробове, що є дробовою частиною дійсного n Дробова частина числа
Int(n) Дробове, що є цілою частиною дійсного n Ціла частина числа
Chr(n) Символ, код якого рівен n
Format(s,[n1,n2,..]) Рядок, що є зображенням значень n1,n2,..

Математичні функції

Функція Значення
Abs(n) Абсолютне значення n
Sqrt(n) Корінь квадратний із n
Sqr(n) Квадрат n
Exp(n) Експонента n
Ln(n Введення-виведення текстових даних) Натуральний логарифм n
Random(n) Випадкове число в діапазоні від 0 до n-1. Використовується з Randomize
Sin(β) Сінус вираженого в радіанах кута β
Cos(β) Косінус вираженого в радіанах кута β
Arctan(β) Арктангенс вираженого в радіанах кута β
рі Число пі

Завдання:

 1. Створити програму, яка обчислює суму двох чисел.

Допомога: Створити кнопку «Закрити» для закриття вікна. Для створення дії закриття потрібно:

  1. Двічі клацнути по кнопці «Закрити».
  2. Записати в відповідній процедурі таку вказівку CLOSE.

 1. Створити програму, яка обчислить за відомими двома катетами трикутника гіпотенузу та периметр прямокутного трикутника. // Самостійно

Допомога: Створити кнопку «Очистити» для очистки текстових полів. Для створення дії очистки потрібно:

  1. Двічі Введення-виведення текстових даних клацнути по кнопці «Очистити».
  2. Записати в відповідній процедурі такі вказівки для очистки текстового поля Edit1.Text:=’’; Edit2.Text:=’’; Edit3.Text:=’’;
 1. Створити програму, яка обчислює об»єм та площу поверхні паралепіпеда. А також виводить зображення паралепіпеда. // Самостійно

documentbaozbsr.html
documentbaozjcz.html
documentbaozqnh.html
documentbaozxxp.html
documentbapafhx.html
Документ Введення-виведення текстових даних