обміну можуть бути такі показники.

Завдання 1.

У хворого відмічається глюкозурія. Отримані такі показники:

Час 30’ 60’ 120’ 180’
Показники Ммоль\л 4.0 6.2 7.8 4.7 3.8

Побудуйте графік. Яку патологію можна передбачити?

Завдання 2.

Хворий багато п’є рідини (до 6 л на добу). Глюкозурія не відмічається.

Час 30’ 60’ 120’ 180’
Показники Ммоль\л 3.0 7.0 8.5 4.0 3.1

Побудуйте графік. Яку патологію можна передбачити?

Завдання 3.

Отримані таки результати глюкозотолерантного тесту:

Час 30’ 60’ 120’ 180’
Показники Ммоль\л 6.5 8.6 11.5 10.0 9.3

Побудуйте графік Яку патологію можна передбачити?

Завдання 4.

Отримані таки результати глюкозотолерантного тесту:

Час 30’ 60’ 120’ 180’
Показники Ммоль\л 2.0 3.5 5.1 2.2 1.5

Побудуйте графік. Яку патологію можна передбачити?

Завдання 5.

Отримані такі результати глюкозотолерантного тесту:

Час 30’ 60’ 120’ 180’
Показники Ммоль\л 6.3 9.1 12.4 10.9 12.8

Побудуйте графік. Яку патологію можна передбачити?

Орієнтувальна картка для самостійної роботи студентів

Основні питання Вказівки Відповіді
1. Який показник відображає обміну можуть бути такі показники. стан вуглеводного обміну? См. самос. роб. “Обмін вуглеводів”
2. Для діагностування яких хвороб користуються цим показником? См. самос. роб. “Обмін вуглеводів
3. Чому при цукровому діабеті глікемія супроводжується глюкозурією? См. “Патології обміну вуглеводів”
4 Якими методами досліджують стан глюкози в крові? См. самос. роб. “Обмін вуглеводів
5. Який метод дослідження найбільш точний? См. самос. роб. “Обмін вуглеводів
6. Який рівень глюкози при гіперінсулінізмі? Чому? См. сам. роб. “Глікемічні криві”
7 Чім відрізняється крива рівня цукру при “гіпертиреозі” від інших? См. сам. роб. “Глікемічні криві”
8. Що таке подвійне навантаження? Коли його використовують? См. сам. роб. “Глікемічні криві”
9. Що таке вуглеводне навантаження? См. сам. роб. “Глікемічні криві обміну можуть бути такі показники.”
10. Чому не проводять вуглеводне навантаження у хворих з високим рівнем глюкози?

ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ БАЗОВЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

“ БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ З БІОХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ“

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ:

“ПОБУДОВА ГЛІКЕМІЧНОЇ КРИВОЇ”

Спеціальність ”Лабораторна діагностика”

Складено викладачем Чернявською І.М.

Розглянуто і затверджено на засіданні

методичної комісії

“Лабораторна діагностика та фармація”

Протокол №_____ від 30.08. 200

Голова МК

Денисюк Л.П

м. Одеса


documentbaozbsr.html
documentbaozjcz.html
documentbaozqnh.html
documentbaozxxp.html
documentbapafhx.html
Документ обміну можуть бути такі показники.